Behörighet B på körkortet är ett krav för att få köra med släp. I många fall krävs även behörighet

BE för att köra med släpvagn. Läs mer här om vilka regler som gäller för de olika behörigheter som finns.

 

B-behörighet – Vad får jag dra för släp?

Du får köra med släpvagn med en totalvikt på max 750 kilo på din B-behörighet.

Du får köra med släpvagn med en totalvikt på över 750 kilo på din B-behörighet om…

… Släpets totalvikt inte överstiger dragbilens tjänstevikt inklusive föraren av bilen.

… Släpvagnens och dragbilens totala vikt tillsammans inte är mer än 3500 kilo.

 

BE-behörighet för att köra med släpkärra krävs om…

… Släpets totalvikt är mer än bilens tjänstevikt.

… Släpvagnens och dragbilens sammanlagda totalvikt överstiger 3500 kilo.

Vad betyder uttrycken?

* Tjänstevikt: Vikten på fordonet inklusive föraren.

* Totalvikt: Vikten på fordonet, plus maxlast.