3030 kilometer i timmen gäller för alla långsamtgående fordon exempelvis båtupptagningsvagnar och liknande. Dessa kallas generellt för efterfordon.

40 kilometer i timmen gäller för obromsade släpvagnar med en totalvikt på max 750 kilo om…
… Totalvikten för släpet överstiger bilens halva tjänstevikt.
… Släpet (eller husvagnen) är utan last och dess tjänstevikt överstiger bilens halva tjänstevikt

80 kilometer i timmen gäller för alla släpvagnar som är registrerade med fjädring (både bromsade och obromsade släp) som har en totalvikt som inte överstiger bilens halva tjänstevikt, dock max 750 kilo.

Triangel – långsamtgående fordon (LGF)
Alla långsamtgående fordon måste vara utrustade med en LGF-skylt. Långsamtgående fordon är alla fordon som inte är registrerade, och som saknar broms och fjädring. Exempelvis är båtupptagningsvagnar klassade som långsamtgående fordon.
Långsamtgående fordon kallas generellt för efterfordon