Svaret är enkelt. Hur tung släpkärra du får dra står på ditt registreringsbevis till bilen. Det finns två typer av registreringsbevis på bilar i Sverige, ett gammalt och ett nytt. Oavsett vilken typ du har så får du här nedan hjälp (med förklaringar och bilder) att läsa av ditt registreringsbevis så att du kan vara säker på vilken vikt på släpet just din bil får dra.

Från och med 2009 är det Transportstyrelsen som utfärdar bilars och släpvagnars registreringsbevis.

 

Registreringsbevis – Den nya modellen

1 – Högsta vikt bromsat släp.
Siffran i detta fältet på registreringsbeviset visar den högsta, tillåtna släpvagnsvikten för bilen i fråga (släpets tjänstevikt + lastens vikt). OBS: Var noga med att läsa av den korrekta vikten i bilens registreringsbevis eftersom släpkärran då kanske inte kan lastas lika tungt som det står angivet i släpets registreringsbevis.

2 – Högsta vikt obromsat släp.
Om släpvagnen saknar bromsar så får släpets totalvikt (släpets tjänstevikt + lasten) inte överskriva siffran i detta fältet på registreringsbeviset. OBS: Denna uppgift finns bara på registreringsbevis till nyare bilar.

3 – Högsta sammanlagda bruttovikt för bil och släp.
Siffran i detta fältet visar bilens och släpvagnens totala maxvikt tillsammans. Summan av bilens och släpkärrans bruttovikter får inte överstiga detta värde. OBS: Bruttovikt är bilens respektive släpets aktuella vikt inklusive last.

4 – Högsta totalvikt för släpet på B-körkort.
Den vikt som anges i detta fält får inte överstigas av släpvagnens totalvikt om föraren har B- körkort. Hur mycket totalvikt släpet får ha står i släpkärrans registreringsbevis. OBS: Hur mycket du får lasta på släpvagnen beror också på vilken bil som ska dra släpet. Se punkt 1 ovan.

5 – Bilens tjänstevikt.
Tjänstevikten är helt enkelt bilens vikt (inklusive föraren) när den är redo att köra. OBS: Last och passagerare ingår inte i tjänstevikten.

6 – Bilens totalvikt.
Bilens tjänstevikt + bilens maxlast är tillsammans bilens totalvikt. OBS: Maxlasten är den tyngsta lasten som bilen är konstruerad för.

 

Registreringsbevis – Den gamla modellen

1 – Högsta släpvagnsvikt.
Bilens högsta tillåtna släpvagnsvikt (släpet och lastens sammanlagda vikt) visas i detta fältet. OBS: Tänk på att detta kan innebära att du inte får lasta släpet lika tungt som släpkärrans registreringsbevis visar.

2 – Bilens tjänstevikt.
Tjänstevikten är helt enkelt bilens vikt (inklusive föraren) när den är redo att köra. OBS: Last och passagerare ingår inte i tjänstevikten.

3 – Bilens totalvikt.
Bilens tjänstevikt + bilens maxlast är tillsammans bilens totalvikt. OBS: Maxlasten är den tyngsta lasten som bilen är konstruerad för.

4 – Högsta totalvikt för släpet på B-körkort.
Den vikt som anges i detta fält får inte överstigas av släpvagnens totalvikt om föraren har B-körkort. Hur mycket totalvikt släpet får ha står i släpkärrans registreringsbevis. OBS: Hur mycket du får lasta på släpvagnen beror också på vilken bil som ska dra släpet. Se punkt 1 ovan.

5 – Högsta sammanlagda bruttovikt för bil och släp.
Siffran i detta fältet visar bilens och släpvagnens totala maxvikt tillsammans. Summan av bilens och släpets bruttovikter får inte överstiga detta värde. OBS: Bruttovikt är bilens respektive släpkärrans aktuella vikt inklusive last.

6 – Högsta släpvagnsvikt för obromsat släp.
Om släpvagnen saknar bromsar så får släpets totalvikt (släpets tjänstevikt + lasten) inte överskrida siffran i detta fältet på registreringsbeviset. OBS: Denna uppgift finns bara på registreringsbevis till nyare bilar.

Källa: Transportstyrelsen