Det finns olika regler för olika båtvagnar, men vissa generella regler gäller för alla:

– Båten får inte sticka ut mer än 20 centimeter på var sida.

– Om släpvagnen saknar bromsar får bruttovikten (vagn + båt) inte överstiga bilens bruttovikt.

– Lasten på släpet får inte vara bredare än 260 centimeter. Dock finns undantag. Båten får vara bredare (max 350 centimeter) om den i övrigt uppfyller Transportstyrelsens föreskrifter (TFSF 2010: 141, kap 2) om färd med bred, odelbar last. Om båten är bredare måsta man begära dispens. Läs reglerna här >>.

 

Om båtvagnen (släpet) är klassad som efterfordon gäller även följande regler:

– Max 30 kilometer i timmen.

– Du får inte köra på motorväg eller på motortrafikled.

– En godkänd LGF-skylt måste finnas bak på släpkärran.

– Bruttovikten på släpet får inte överstiga bilens bruttovikt om släpvagnen saknar bromsar.

– Om du kör i mörker skall släpet ha två röda lyktor och två röda reflexer bak. Släpvagnen ska även ha orangea reflexer på varje sida.

– Föraren måste ha körkort för bil, men reglerna om E-behörighet gäller ej.

Utrustningskrav:

– En LGF-skylt måste finnas bak på släpet.

– Fjädringen mellan axel och chassi på släpkärran skall vara satt ur funktion (varaktigt) eller helt bortmonterad.

– Kopplingsanordningen på släpvagnen skall vara monterad så att släpet på ett säkert sätt kan kopplas till bilen.

– Det skall finnas blinkers bak på släpkärran. Här finns dock vissa undantag för släpvagnar tillverkade innan år 2005 om bilens blinkers syns trots lasten på släpet.

– Triangelformade reflexer bak på släpvagnen, positionslyktor bak och fram på släpet, och sidomarkeringsreflexer på släpet behövs bara om du kör släpkärran i mörker.

Visste du att?

Regler för efterfordon är enklare än regler för släpvagnar. Genom en undantagsbestämmelse får man tillämpa regler för efterfordon på båtvagnar (om de saknar fjädring mellan axlar och ram), vilket gör det enklare för båtägare att transportera sin båt.